Šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi nuostatos (toliau – Nuostatos) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp UAB „Admonita“ (toliau – Pardavėjas) elektroninės parduotuvės www.baseinuchemija.com (toliau – El. parduotuvė, Mūsų, Mumis, Mes) ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios UAB „Admonita“ ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Naudotis El. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ar jų įgalioti atstovai;

b) nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija ar jų įgalioti atstovai;

c) juridiniai asmenys ar jų įgalioti atstovai.

1.2. Jeigu Jūs norite nusipirkti prekes – turite užsiregistruoti arba pateikti savo duomenis, reikalingus užsakymo ir pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymui. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir aktyvavote savo abonento duomenis.

1.3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei El. parduotuvėje pateikta „Privatumo politika“. Šie duomenys yra būtini, norint vykdyti Jūsų užsakymus. Pardavėjas nekaupia ir neprašo pateikti duomenų apie Jūsų mokėjimo korteles ar bankų sąskaitas.

1.4. Prekių kainos, nurodytos El. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes El. parduotuvėje. Prekių kainos El. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos. Prekių pristatymo (transportavimo) išlaidos skaičiuojamos atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį. Pristatymo kaina pridedama prie užsakymo bendros sumos. Užsakytas prekes galima atsiimti nemokamai, prieš tai suderinus telefonu ir atvykstant jų pasiimti į Pardavėjo biurą.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs El. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, užpildę vartotojo rekvizitus, patvirtinate užsakymą sumokėdami už prekes.

1.6. Jūs El. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis, reikalingus užsakymo ir pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymui.

2. Jūsų teisės ir pareigos

2.1. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš El. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. Naudodamasis El. parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties nuostatomis ir privalote jų laikytis, atsakydami už visus veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

2.3. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

2.4. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti Pardavėją. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės El. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus El. parduotuvėje atlikote Jūs.

2.5. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami El. parduotuvės paslaugomis.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Nuostatose, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

3.2. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi El. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

3.3. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėti pinigai grąžinami per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

3.4. Už prekes galima atsiskaityti:

a) Bankiniu pavedimu per pinigų surinkimo sistemą;

b) išankstiniu banko pavedimu į įmonės „Admonita“ sąskaitą Luminor banke: LT93 4010 0510 0462 8823;

c) grynaisiais pinigais (atvykus į biurą).

4. Prekių pristatymas

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu per 2 – 5 darbo dienas. Jei prekė pristatoma vėliau – Pirkėjas apie tai yra informuojamas ir gali nutraukti Pirkimo – Pardavimo sutartį.

4.2. Prekes pristatys Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas, arba įgalioti kurjeriai.

4.3. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

4.4. Prekės pristatymo metu Jūs privalote su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

4.5. Kokybiškos baseinų priežiūros prekės nekeičiamos ir negražinamos.

4.6. Jeigu grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Jums bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota Daugiau apie prekių grąžinimą „Pristatymo ir grąžinimo sąlygose“.

4.7. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu: perkami baseino ar Spa chemikalai, vandens testai ir testavimo reagentai, ir Jūs pažeidėte pakuotės apsaugas (atplėšėte ar atidarėte pakuotę); jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Nuostatas ir kitus su Nuostatomis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas El. parduotuvėje. Nuostatų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami El. parduotuvės sistemoje.

5.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Nuostatas redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis El. parduotuvės paslaugomis.

5.3. Jei po Nuostatų pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Nuostatų redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

5.4. Visi nesutarimai dėl šių Nuostatų vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.5. El. parduotuvėje nurodyta prekės išvaizda arba pakuotė (tara) pavaizduota nuotraukoje gali neatitikti realios prekės išvaizdos arba pakuotės dydžio.

5.6. Šioms Nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.