Algicidas/Baktericidas dumblių naikinimui tvenkiniuose EarthTec

Algicidas/Baktericidas dumblių naikinimui tvenkiniuose „EarthTec®“; 3785 ml – ekologiška priemonė dumblių ir žalingų bakterijų naikinimui bei prevencijai tvenkiniuose ir fontanuose su žuvimis.

„EarthTec®“ yra ekologiškas, pažangus, turintis žemą pH, algicidas/baktericidas, sukurtas dumblių ir žalingų bakterijų naikinimui bei prevencijai dekoratyviniuose ir dirbtiniuose tvenkiniuose, KOI karpių tvenkiniuose, dideliuose tvenkiniuose su žuvimis, kūdrose, ežeruose, fontanuose, vandens rezervuaruose ir kitose vandens sistemose.

„EarthTec®“ greitai ir tolygiai pasklinda vandenyje. Nepaisant atskiedimo normos, aktyvus ingredientas – biologiškai aktyvi vario jonų (Cu++) forma, greitai ir tolygiai pasklis po vandens paviršių į kurį jis bus įpiltas. Priemonės nereikia nei maišyti nei suplakti. Vanduo apdorotas su „EarthTec®“ gali būti naudojamas iš karto po atlikto vandens valymo, be žalos augalams ir žolei.

„EarthTec®“ yra sertifikuotas pagal NSF/ANSI Standart 60 kaip geriamojo vandens priedas ir užregistruotas JAV aplinkos apsaugos agentūros kaip algicidas ir baktericidas. „EarthTec®“ turi unikalų hidrotropą, kuris padeda sudaryti didesnę šių jonų koncentraciją, keičiantis vandens sąlygoms.

Skirtingai nei kiti vario sulfato pagrindo vandens valymo produktai, kuriuos galima rasti šiandienos rinkoje, varis, esantis „EarthTec®“, yra ištirpintas ir, kas yra svarbiausia, vario jonų paskleidimas yra kontroliuojamas biologinio poreikio, o ne vandens sąlygų. Šios unikalios savybės leidžia Jums pasiekti ilgalaikę kontrolę, kovojant prieš dumblius ir bakterijas, išvengiant pernelyg intensyvios vandens priežiūros. Tol, kol jie veikia, vario jonai, esantys „EarthTec®“, išlieka vandenyje neribotą laiką nesudarydami nuosėdų, kurios nusėstų vandens sistemų dugne. Unikalios „EarthTec®“ savybės sudaro galimybes produktui tolygiai pasiskirstyti vandenyje be purškimo, maišymo ar plakimo.

Produkto savybės: baktericidas, algicidas, dumblių prevencija, ekologiškas produktas be chloro.

„EarthTec®“ techniniai duomenys:

EPA Numeris: 64962-1 Algicidas/Baktericidas.
Virimo temperatūra: 100º C.
Užšalimo temperatūra: 0º C.
Garų slėgis: 0.1 mm 20º C.
Garų tankis: 1.0.
Lyginamasis svoris: 1.2.
pH: 0.5.
Aktyvūs ingredientai (veiklioji medžiaga): Vario Sulfato Pentyhidratas* 20 % (* Vario metalo atitikmuo 5 %); Inertiniai ingredientai 80 %.
Amoniakas:  0.6% (NSF ataskaita) (masė).
Išvaizda:  skaidrus mėlynas skystis.
Tirpumas vandenyje: labai tirpus.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: nėra.
Liepsnojimo ribos: nėra.
Sprogimo pavojus: nėra.

Produkto dozavimo būdai:

Laukinėms žuvims:

Kol sunaikinami matomi dumbliai ir reguliari priežiūra: 30 – 40 ml – 10 m3 vandens (3 – 4 ml – 1 m3) – kas 2 savaites.

Dekoratyvinėms žuvims, KOI karpiams ir pan.:

Kol sunaikinami matomi dumbliai ir reguliari priežiūra: 15 – 20 ml – 10 m3 vandens (1,5 – 2 ml – 1 m3) – kas 2 savaites.

Padalinti reikiamą kiekį per pusę ir vieną pusę supilti per pusę tvenkinio, praėjus 2 savaitėms – supilti kitoje pusėje likusį priemonės kiekį.

Gamintojo pateikiamos „EarthTec®“ dozavimo normos:

Vandens apimtis yra nurodyta kubais m³. Naudokite pradinę „EarthTec®“ numatytą dozę kas 14 dienų kol pranyks dumbliai. Tuomet profilaktiškai naudokite „EarthTec®“ palaikomąją dozavimo normą kas 14 dienų.

Ežeruose ir tvenkiniuose, geriamojo vandens rezervuaruose, drėkinimo kanaluose ir kitose vandens sistemose, kuriose yra žuvų, yra palaikoma maksimali 0,06 ppm vario koncentracija vandenyje ir naudojama „EarthTec®“ dozavimo norma.

Vandens sistemos, kuriose yra žuvų (0,06 ppm vario koncentracija):

Vandens tūris

(m3/l)

Pradinis dozavimas

(ml)

Priežiūros dozavimas

(ml)

4 m³ (4000 l) 5,00 ml 2,50 ml
20 m³ (20000 l) 24,00 ml 12,00 ml
40 m³ (40000 l) 48,00 ml 24,00 ml
100 m³ (100000 l) 120,00 ml 60,00 ml
200 m³ (200000 l) 240,00 ml 120,00 ml
400 m³ (40000 l) 480,00 ml 240,00 ml
2000 m³ (2000000 l) 2,40 l 1,20 l
3000 m³ (3000000 l) 3,60 l 1,80 l
4000 m³ (4000000 l) 4,80 l 2,40 l


Vandens sistemose, kuriose nėra žuvų, tokiose kaip fontanai, nuotekų vandens tvenkiniai ir gyvulių atliekų laikymo duobėse „EarthTec®“ dozavimo normos svyruoja nuo 0,6 ppm iki 1,0 ppm vario koncentracija.

Vandens sistemos ir fontanai, kuriose nėra žuvų (1.0 ppm vario koncentracija):

Vandens tūris

(m3/l)

Pradinis dozavimas

(ml)

Priežiūros dozavimas

(ml)

4 m³ (4000 l) 80,00 ml 40,00 ml
20 m³ (20000 l) 400,00 ml 200,00 ml
40 m³ (40000 l) 800,00 ml 400,00 ml
100 m³ (100000 l) 2,00 l 1,00 l
200 m³ (200000 l) 4,00 l 2,00 l
400 m³ (40000 l) 8,00 l 4,00 l
2000 m³ (2000000 l) 40,00 l 20,00 l
3000 m³ (3000000 l) 60,00 l 30,00 l
4000 m³ (4000000 l) 80,00 l 40,00 l

Pastaba. Mūsų pateiktas dozavimo prašymas yra rekomendacinio pobūdžio. Tiksliai informacijai vadovautis gamintojo produkto naudojimo instrukcija ir gamintojo saugos duomenų lapu. Klientas pats atsako už tvenkinio kubatūros apskaičiavimą ir dozavimo normų parinkimą.

Pakuotė: 3785 ml.

Pagaminta: JAV.

Gamintojas: „EarthTec“

Nėra šio gaminio atsiliepimų.
Rašyti atsiliepimą
BlogasPuikus
Facebooko komentarai